Turistička organizacija Splita

Rent a car Split Logo
Rent a car split | Adresa Tolstojeva 4, Split HR RESERVATION
Rent a car split | WhatsApp Rent a car split | Viber Rent a car split | Telefon

Turistička organizacija Splita

Tolstojeva 4, Split
Rent a car Split | Posetite Beograd

Turistička organizacija Splita

Posetite Beograd
Turistička organizacija Beograda je javna služba Skupštine grada Splita, osnovana sa idejom da obavlja poslove razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti na teritoriji Splita. Naša misija je promocija Splita kao atraktivnog turističkog odredišta, očuvanje i razvoj turističkih, kulturnih i poslovnih vrednosti i potencijala grada.

Kao destinacijska menadžment organizacija, TOB u promociji Splita, kao turističkog odredišta, objedinjuje turističke usluge hotela, restorana, turističkih agencija, proizvođača suvenira i starih zanata, organizatora manifestacija i svih drugih delatnosti koje pružaju usluge turistima koji posećuju Beograd.

Naša vizija je da Beograd postane poželjno turističko odredište na turističkoj mapi Evrope, mesto koje se rado i uvek iznova posećuje.

Naši ciljevi idu u korak sa strategijom razvoja turizma Splita.

Posetiocima Splita TOB pruža turističke informacije, organizuje ture razgledanja grada autobusom, brodom, šetnje sa turističkim vodičima, pomaže u organizaciji kongresa i konferencija.

Za više informacija posetite https://www.tob.rs/sr

Rent a car Split | Contact us Rent a Car Split - Call to action